Over Linne

Leren

In 2006 studeerde ik af als klinisch psycholoog aan de Universiteit van Gent, met als afstudeerrichting ‘relatie- en gezinstherapie’. In 2010 startte ik de therapie opleiding in de Contextuele Systeemtherapie. Deze rondde ik 4 jaar later af bij Leren over Leven in Antwerpen. Daarnaast volgde ik verschillende kortdurende opleidingen in het narratieve en het hechtingsgerichte (ABFT en EFFT) gedachtengoed. Ik hou ervan om me te blijven bijscholen. Recent volgde ik de opleiding tot EFT-therapeut bij EFT Belgium. 


Ik ben erkend lid van de psychologencommissie (inschr.nr: 832109595) en ben lid van een beroepsvereniging (BVRGS en ICEEFT).

Werken

Afgelopen 15 jaar werkte ik met kinderen, jongeren en volwassenen; koppels, ouders, gezinnen en families. Na 2 jaar jongeren, ouders en leerkrachten te begeleiden in een schoolcontext en nog eens 2 jaar met volwassenen stil te staan bij vraagstukken in hun loopbaan, ging ik aan de slag met gezinnen in verontrustende opvoedingssituaties als contextbegeleidster in de bijzondere jeugdzorg.


Naast het begeleidingswerk startte ik in 2018 als docent verbonden aan de opleiding Systemisch Contextuele Counseling. Aanvankelijk ging ik bij Balans en later bij Leren over Leven aan de slag als supervisor en leertherapeut. Later voegde ik daar docent methodiek aan toe.


Tot slot startte ik in dezelfde periode met een privé-praktijk voor psychotherapie, waar ik ook individuele trajecten van supervisie en leertherapie begeleid. In juni 2020 stopte ik mijn werk in de bijzondere jeugdzorg en sinds dat moment focus ik me naast het lesgeven volledig op therapie in de privé-praktijk. 

Schrijven

Los van het werken met mensen, hou ik van taal en verhaal over de interacties binnenin en tussen mensen. Daaruit vloeiden enkele publicaties uit voort:


De Loof, L. (2016). Op de fiets naar school - dialoog in tijden van onbetrouwbaarheid. Tijdschrift voor Systeemtherapie, 28 (3), 220-225.


De Loof, L. (2018). Graniet. Tijdschrift voor Systeemtherapie, 30 (1), 6-12.


De Loof, L. (2019). De vader ontwaakt. Ouderschapskennis, 22 (1), 18-24.


De Loof, L. (2020). De stem van de stilte. Tijdschrift voor Systeemtherapie, 32 (2), 114-121.


De Loof, L. (2020). Eilanders. Tijdschrift voor Systeemtherapie, 32 (4), 258-265.


Heyndrickx, P., De Loof, L., Knip, R., Van Herck, A., & van Klaveren, W. (2022). Handboek contextueel hulpverlenen. Op verhaal komen in de dialoog. Pelckmans.

Let op: momenteel is er een aanmeldingsstop. Ik kan de komende periode helaas geen nieuwe begeleidingen opstarten.