Philip Johnson, Chapel of St Basil

Linne De Loof - psychotherapie

Mensen raken soms gekwetst in de verbinding met zichzelf of anderen. Dan gaat het mis. Je voelt je niet goed in je vel, slaagt er niet langer in de dingen te doen die je wil doen of vroeger kon doen, functioneert niet meer op het werk, je raakt als koppel verwikkeld in uitzichtloze conflicten, verliest elkaar en jezelf als ouder in de opvoeding van jullie kinderen, jullie lijken als partners geen diepe verbinding met elkaar aan te kunnen gaan, jullie botsen als gezinsleden steeds op dezelfde hindernissen en kwetsen elkaar waar jullie proberen te zorgen… 


Vaak vind je zelf een uitweg uit de donkere momenten of periodes, maar soms raak je er niet op eigen krachten uit. Je hebt nood aan een klankbord, iemand die mee kijkt, voelt en zoekt. Iemand die woorden geeft en vertaalt zodat er terug begrip voor jezelf, de andere en de impasse komt. Iemand die samen met jullie een verhaal opbouwt dat taal en vorm geeft aan de verwarring, het verlies, de uitzichtloosheid… en samen met jullie manieren zoekt om tot meer vrijheid en/in verbondenheid te komen. Iemand die jullie vergezelt in de woelige wateren zodat de beschadigde verbindingen met jezelf en anderen kunnen herstellen. Met dat proces zijn jullie heel welkom in mijn praktijk voor psychotherapie.

Let op: er is een volledige aanmeldingsstop. Omwille van bijkomende professionele activiteiten, zal de praktijk een stuk inkrimpen. Daardoor kan ik helaas geen nieuwe begeleidingen opstarten.